สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชน 1 เพื่อการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบ ล้มช้าง สร้างชาติบนหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์ หลักสิทธิมนุษยชน และการแสวงหาสันติภาพ
------------------------------------------------------------ Tweet มหาวิทยาลัยประชาชน ..... ศูนย์ปฏิวัติโดยสันติ "มดแดงล้มช้าง" » Transformation for Peaceful Revolution ล้มช้าง สร้างชาติ มอบอำนาจสู่ประชาชน

Print this Page

:: HOME หน้าหลัก

ติดตามความรู้ต่าง ๆ จากดร.เพียงดิน ทางบล็อกส่วนตัวได้ทุกวันที่  http://piangdin4peace.blogspot.com/
ว็บไซต์อีกหน้าหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยประชาชน อยู่ที่ http://www.tprud.org/

มหาวิทยาลัยประชาชน ต่อต้านเผด็จการ คสช. ในระบอบราชาธิปไตย และสนับสนุนการต่อสู้อันชอบธรรมของราษฎรทุกหมู่เหล่า  เพื่อล้มล้างระบอบเผด็จการ สถานปนาระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  และโปรดทราบว่า สถานที่แห่งนี้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เราสนับสนุนสิ่งที่สมาชิกเห็นว่าเป็นประโยชน์จากทุกแหล่ง ไม่มีการปิดกั้นหรือแบ่งแยกใด ๆ ทั้งสิ้น  ตราบใดที่ท่านไม่ทำผิดกฎหมายสากล หลักสิทธิมนุษยชน และหลักอารยธรรมอันดีของสังคมมนุษย์ทั่วไป  ขอให้ทุกท่านใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของประชาชนนี้ อย่างเต็มที่และรับผิดชอบสิ่งที่ท่านนำเสนอและรับด้วยตนเอง

…. ทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชน

http://tprud.org หรือพิมพ์วลีนี้ในกูเกิล “สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชน

ฟังเพลงของอาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ ทางยูทูป และเพลงของคุณแก้ว มดคันไฟ ทางยูทูปเช่นกัน

__________________________________________________________________________________

วิทยากรทุกท่าน แสดงความคิดเห็นเฉพาะตน รับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่แต่ละท่านพูดเท่านั้น
มหาวิทยาลัยประชาชน ภายใต้การคุ้มครองของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายของความคิดเสรีทุกมุมมอง ที่สร้างสรรค์และเป็นคุณกับสังคมโลก
โดยอยู่บนรากฐานการยึดหลักสันติวิธี หลักเสรีประชาธิปไตย และหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

Permanent link to this article: http://unrad.net/content/

74

PIANGDIN ACADEMY: ย้อนรอย “รัฐประหาร” ในประวัติศาสตร์ไทย

ย้อนรอยรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทย การรัฐประหาร คืออะไร? หมายถึง การล้มล้างรัฐบาลผู้บริหารปกครองรัฐในขณะนั้น แต่มิใช่การล้มล้างระบอบการปกครองหรือทั้งรัฐ และไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรง หรือเกิดเหตุนองเลือดเสมอไป เช่นหากกลุ่มทหารอ้างว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง บริหารประเทศชาติผิดพลาด และจำเป็นต้องบังคับให้รัฐบาลพ้นจากอำนาจ จึงใช้กำลังบังคับให้ออกจากตำแหน่ง โดยประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายในเวลาที่กำหนด ลักษณะนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นการก่อรัฐประหาร โดยในวิชาการพัฒนาการเมือง?ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์?จะถือว่าการรัฐประหาร มิใช่วิธีทางของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย?และถือเป็นความเสื่อมทางการเมือง (political decay) แบบหนึ่ง ทั้งนี้ หากความพยายามในการก่อรัฐประหาร ไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ก่อการมักถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏย้อนรอยรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทย ย้อนรอยรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทยย้อนรอยรัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทย : รวมปัจจุบันมีถึง 13 เหตุการณ์ด้วยกัน ดังนี้ 1. รัฐประหาร 1 เมษายน พ.ศ. 2476?พระยามโนปกรณ์นิติธาดา?ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร?พร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา เกิดจากการนำเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์?ฉบับที่เรียกว่า “สมุดปกเหลือง” ที่ถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นคล้ายกับเค้าโครงเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์?ก่อให้เกิดความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในหมู่คณะราษฎรด้วยกันเองและบรรดาข้าราชการ?จึงเกิดการ?รัฐประหารเงียบ?บีบบังคับให้นายปรีดีเดินทางออกนอกประเทศ?พร้อมทั้งกวาดล้างจับกุมพวกที่คิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์,?พรรคคอมมิวนิสต์??ทั้งนี้มีบันทึกที่ไม่เป็นทางการว่า พระยามโนปกรณ์นิติธาดา และ พระยาทรงสุรเดช ร่วมมือกันในการขจัดบทบาททางการเมืองของคนสำคัญในคณะราษฏรเอง เช่น นายปรีดี พนมยงค์ และหลวงพิบูลสงคราม?เป็นต้น 2. รัฐประหาร 20 มิถุนายน …

Read more